PHONE HOUSE FÖRSÄKRING

En olycka händer så lätt! Vårt Trygghetsavtal ger dig den extra trygghet du behöver om något plötsligt och oförutsett skulle hända din mobil eller surfplatta. För mer information kontakta oss på 0771-11 03 66 .

FÖRDELAR MED PHONE HOUSE FÖRSÄKRING

Omfattar stöld
Stöld av mobiltelefon

Omfattar förlust
Förlust av mobiltelefon

Omfattar olyckshändelser
Skada som beror på otur eller olyckshändelse, till exempel genom att du tappar din mobiltelefonen i golvet och den därefter slutar fungera.

Ersättningsprodukt
Om din skadade produkt inte går att reparera sker ett utbyte mot en ersättningsprodukt av samma modell och märke som du hade. Har produkten utgått ur vårt sortiment ersätts du med en funktionsmässigt likvärdig produkt.

Skydd inom familjen
Gäller även när du lånar ut din mobiltelefon till någon du känner.

Omfattning

OMFATTNING

Nedan finns exempel på vad Phone House Försäkring omfattar och begränsningar i försäkringsskyddet. Observera att detta inte är de fullständiga försäkringsvillkoren.

EXEMPEL PÅ VAD SKYDDET OMFATTAR


Stöld av din mobiltelefon
Skada av din produkt orsakad av yttre omständigheter, inklusive skada på grund av kontakt med vätska
Kostnader för olovliga samtal och olovligt brukande av tjänster upp till 25 000 kr
Tillbehör till din produkt som medföljer i originalförpackningen
Om din skadade produkt inte går att reparera sker ett utbyte mot en ersättningsprodukt av samma modell och märke som du hade. Har produkten utgått ur vårt sortiment ersätts du med en funktionsmässigt likvärdig produkt. Ersättningsprodukter kan vara reparerade produkter.
Skulle reparationstiden hos vår serviceverkstad överstiga 30 dagar sker ett utbyte mot en ersättnings- produkt. Tiden räknas från det att produkten inkommit till serviceverkstaden och avser ett reparationstillfälle.
Gäller även när någon annan i familjen använder produkten och ger skydd även när du är utomlands.

Öppet köp
Vi tillämpar öppet köp på din försäkring inom 30 dagar från att du har tecknat försäkringen. Försäkringspremien återbetalas inom perioden 30 dagar för öppet köp förutsatt att du inte har upprättat någon skadeanmälan.

EXEMPEL PÅ VAD PHONE HOUSE FÖRSÄKRING INTE OMFATTAR


Du får inte ersättning för otillåtna samtal och surf om du inte kontaktat din nätoperatör och spärrat ditt abonnemang inom 24 timmar från det att du upptäckte stölden eller förlusten
Vid stöld och förlust, måste du IMEI-spärra din gamla telefon innan du får ersättning, dvs spärra den stulna/borttappade enheten så att den inte längre går att använda.
Förlust av data på din enhet, som musik, filmer eller bilder.
Stöld eller förlust av din enhet om den med flit lämnats utan uppsikt.
Något ersättningskrav till följd av en tillverkares fel eller återkallande av produkten.
Alla ersättningskrav om produkten har ändrats eller har reparerats av någon annan än tillverkaren eller någon av dess auktoriserade verkstäder.
Det överskjutande beloppet som ska betalas i händelse av tvist.


OBS!
Om du säljer eller på annat sätt överlåter din försäkrade produkt till annan person kan även försäkringen överlåtas. Vid en överlåtelse måste du informera försäkringsgivaren om detta genom att maila blanketten nedan till info@trygghetsavtal.se

Ladda ner överlåteslseblankett här (pdf)Om du inte kan ladda ner pdf, meddela oss följande uppgifter:
- Kontant eller Fakturanummer för produkten
- Anledning till överlåtelse
- Produktspecifikation (Typ av produkt, modell)
- Kontaktuppgifter till både nuvarande och ny ägare (för och efternamn, fullständig adress samt telefonnummer)
- Underskrift av både nuvarande och ny ägare

Du kan även faxa eller posta överlåtelsen till oss:
Fax: 031-72 95 39
Postadress: Moderna Försäkringar, Produktskadecenter / Sverige
Box 7830, 103 98 STOCKHOLM, Sverige

VIKTIG INFORMATION

Försäkringsperiod
Ditt Trygghetsavtal börjar gälla från det datum som anges på ditt kvitto. Maximal försäkringslängd är 3 år.Premiebetalning
Du kan välja att betala försäkringspremien månadsvis via återkommande betal-/konto-/kreditkorts debiteringar eller genom att betala för en period på 6 eller 12 månader direkt i butik. Oavsett ditt val av betalsätt betalas alltid den första premien i butik i samband med tecknandet av försäkringen. Om skada, stöld eller förlust inträffar måste försäkringspremien vara betald för att du ska kunna nyttja ditt försäkringsskydd. Om du inte betalar försäkringspremien i rätt tid, har vi rätt att säga upp försäkringen.Aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter
Ersättning förutsätter att du följt aktsamhetskraven, säkerhetsföreskrifterna och övriga krav i försäkringsvillkoren.
Exempelvis:
-Din produkt ska handhas med normal aktsamhet så att skada, stöld eller förlust så långt som möjligt kan förhindras. T.ex. får produkten inte användas i miljöer där det finns en uppenbar risk för skada.
-Du ska använda och underhålla din produkt och dess tillbehör i enlighet med tillverkarens instruktioner. Om aktsamhetskravet eller säkerhetsföreskriften inte följts kan det innebära att ersättning som annars skulle ha utbetalats kan komma att sättas ned med hänsyn till omständigheterna.Ersättningsprodukt
Får du en ersättningsprodukt vid skada så överförs resterande föräskringstid på den produkten. Om produkten repareras eller byts ut p.g.a. garantifel eller reklamation fortsätter Trygghetsavtalet att gälla den reparerade produkten eller utbytesprodukten.Vid utbyte av produkt
Om din försäkrade produkt skadas och Trygghetsavtalet ersätter dig med en ersättningsprodukt, så överförs resterande försäkringstid till ersättningsprodukten. Om produkten repareras eller byts ut p.g.a. garantifel eller reklamation fortsätter Trygghetsavtalet även att gälla den reparerade produkten eller utbytesprodukten.Självrisk
Självrisken för iPhones är 499 kr vid varje skadetillfälle. För övriga mobiltelefoner är självrisken 349 kr. Övriga produkter har ingen självrisk över huvudtaget!Ändring av adress- och betaluppgifter
Om du flyttar, ändrar kontouppgifter, betal-/konto-/kreditkorts uppgifter eller andra uppgifter som är av betydelse för att vi ska kunna nå ut med information om ditt Trygghetsavtal är det viktigt att du meddelar vår försäkringsavdelning på e-post info@trygghetsavtal, ange ditt kvittonummer och de uppgifter som ska ändras.

Faktaruta Produktförsäkringar
Branschbestämmelserna ger dig som konsument 1 års garanti, vilket är en utökad rätt gentemot Konsumentköplagen. Branschbestämmelserna har antagits i samråd med Konsumentverket. För ursprungliga fel har du reklamationsrätt i tre år från inköpet. Bevisbördan vid reklamation för att felet ska ha funnits i produkten redan vid köpet övergår till konsument efter garantitiden. Kontrollera hur lång garanti som medföljer din produkt. Hemförsäkringen kan ha olika villkor för nedskrivning och självrisk. Kontrollera därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall. När du tecknar en försäkring hos oss så har du alltid öppet köp, det vill säga att du kan ångra ditt köp av försäkringen inom denna tidsfrist.
Faktarutan är fastställd av ElektronikBranschen

Villkor